"Woda - kolejny żywioł poznać czas"

Woda - to dla człowieka latem ochłoda i do kąpieli i też do picia.
Potrzebna także do codziennego życia.
Lecz w nadmiernych ilościach woda groźna bywa. W czasie powodzi  cały dorobek ludzki porywa.
A gdy znów susza i wody potrzeba, ludzie czekają na krople z nieba.