Pamietamy...

"Tu Ciebie nie ma,
lecz jesteś przecież...
i pozostaniesz w jasnym świecie.
Jest coś, co mrokom się opiera,
jest pamięć.
A ona nie umiera."

Tradycyjnie przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie naszej Szkoły pod okiem wychowawców
wykonują własnoręczne stroiki, które zostaną złożone na grobach bliskich.