"Ogień - kolejny poznany żywioł"

Powietrze - Woda
Ziemia - Ogień
O czterech żywiołach coś Ci powiem
Do życia są niezbędne nam,
Lecz dobrą radę tobie dam,
Korzystaj z nich rozważnie
I traktuj bardzo poważnie.

Na kolejnych zajęciach z cyklu " Cztery żywioły" tematem był ogień. Uczniowie wykonali różne eksperymenty ukazujące właściwości ognia.
Zakończeniem zajęć było wykonanie prac plastyczno-technicznych.