WYDŁUŻENIE OKRESU REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021