Kadra pedagogiczna

 

p. o. Dyrektora Szkoły

Jolanta Rybarczyk

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Trafas-Nowak

Jolanta Rybarczyk

 

Nauczanie przedmiotowe

Hanna Kwiatkowska

język angielski

Sandra Skorupska-Szklińska

język niemiecki

Małgorzata Kubis-Kunysz

edukacja informatyczna

Katarzyna Mazur

religia

 

Biblioteka
Jolanta Rybarczyk
Logopedia
Monika Trafas-Nowak
Świetlica
Monika Martenka

_________________________________________________________________________________________________________